VägFas från VägNu AB
Jag godkänner att VägNu AB kommer att kunna kontakta mig med marknadsföringserbjudanden efter demoperiodens (30 dagar) slut. Om du valt att kryssa i "Jag godkänner" så kommer VägNu AB att spara dina uppgifter och kan komma att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Uppgifterna sparas max ett år efter att du skapat detta demokonto och kommer inte att delas med tredjepart. Detta i enlighet med GDPR.

Testa VägFas!

Ange följande uppgifter för att komma igång och testa VägFas. Angiven e-post adress måste vara en verklig sådan, vi sänder inloggningsuppgifter till denna adress! Alla uppgifter är obligatoriska.

Alla funktioner är precis som i det köpta programmet och ditt demokonto lever i 30 dagar. Det kostar ingenting att skapa ett demokonto.

Demokontot har förifyllda uppgifter för att du snabbt skall kunna testa intressanta funktioner. Alla uppgifter går att ändra så du kan testa med just dina förutsättningar. Välkommen att kontakta oss via support@vagnu.se om du har några frågor.